Week Van Het Ontwerp

Energiemaatschappij

Een audit voor energie, wat betekent dat en welke consequenties kunnen er aan zitten als je goed naar de voorwaarden kijkt

Het woord audit heeft in het verleden bij menig bedrijfsleider koude rillingen doen ontstaan, maar dat is niet terecht, want een audit is toch niet alleen maar een bedrijfscontrole om te zien of alles goed gaat? Je doet al een hoop om energie vergelijken goed te regelen voor je bedrijf, maar hoe kun je nog meer besparen zonder al te dure maatregelen.

  • De Energy Audit is misschien wel het meest onbegrepen, en daarom het minst gebruikte van alle bedrijfshulpmiddelen. Dit is zo, ook al wordt de kwaliteit van de procedure al geruime tijd gedekt door de Standaard 3598.
  • Het is nu vele jaren geleden dat een handvol geïnteresseerde ingenieurs zich bij enkele visionaire bedrijfsleiders aansloot om een gestandaardiseerd middel in te stellen om het effect van hun altijd draaiende elektriciteits-/gasrekeningen om te keren. De Energy Audit is geboren en sindsdien is een langzaam groeiend aantal Australische bedrijven zich bewust geworden van dit waardevolle instrument dat hen laat zien hoe ze hun terugkerende bedrijfskosten voor energierekeningen voor elektriciteit en gas permanent kunnen verlagen, waardoor ze hun winstcijfers voor zich uit kunnen schuiven en de concurrentie voorblijven.

Wat is een energie-audit precies?

De Energy Efficiency consultant onderzoekt en analyseert de nauwkeurigheid van alle energierekeningen van de afgelopen twee jaar, en de zuinigheid van de bijbehorende elektriciteits- en gastarieven, en onderzoekt ook de energie-efficiëntie van de gebouwstructuren, plus alle energieverslindende apparatuur binnenin, samen met alle energieverbruikende praktijken.

De consultant stelt vervolgens een uitgebreid Energy Audit Report op dat op maat gemaakte, puntsgewijze aanbevelingen doet voor alle energie-efficiënte verbeteringen om te zorgen voor een lagere elektriciteitsfactuur/gasfactuur, permanent.

Uit een  federaal overheidsonderzoek van een grote steekproef van energieaudits, van alle grote bedrijven een paar jaar geleden, bleek dat de besparing gemiddeld 20% van de energiefacturen bedroeg. Als men deze statistiek over ons uitgestrekte continent extrapoleert, komen we tot het ongelooflijke feit dat bedrijven momenteel miljarden meer betalen dan wat nodig is voor hun elektriciteits-/gasrekeningen, en dus ook bijdragen aan de onnodige uitstoot van een even duizelingwekkende hoeveelheid broeikasgassen.

Er zijn behoorlijk wat energie voordelen te behalen in je woning

Hoezeer de zaken ook veranderen, de publieke opinie lijkt de bedrijfsbeslissingen opnieuw vorm te geven. De afgelopen twaalf maanden hebben we gemerkt dat de belangstelling voor energieaudits de laatste tijd sterk is toegenomen, omdat dergelijke audits niet alleen aanzienlijke besparingen op de energierekeningen aan het licht brengen, maar ook alle belangrijke daarmee samenhangende besparingen op de uitstoot van broeikasgassen die de klimaatverandering veroorzaken door de opwarming van de aarde, in kaart brengen. We zien nu dat het de milieufactor is die veel bedrijven drijft – net zo goed als geldelijke besparingen